Térkép

Szabálysértési jog az illegális szem

Szabálysértési jog az illegális szemétlerakás: Az illegális hulladéklerakás szabálysértési tényállásokat valósít meg: -természetvédelmi~ -környezetvédelmi~ -köztisztasági~ -erdőrendészeti szabálysértés. Magyar jog alapján az 1999. évi LXIX. tv., és a 218/1999. Korm. rendelet jár el a szabálysértés érdekében. -->természetvédelmi szabálysértés: tv. 147.§ alapján az elkövetés módja: természeti területen a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak. Eljáró hatóság vele szemben a jegyző, NP igazgatóság. Büntetés: 150.000Ft-ig terjedő pénzbírság, vagy 20.000Ft-ig terjedő helyszíni bírság. -->környezetvédelmi szabálysértés: tv. 148.§ alapján az elkövetés módja: a környezet elemeit a külön jogszabályban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi. Eljáró hatóság: jegyző. A büntetés: 150.000Ft-ig terjedő pénzbírság. -->köztisztasági szabálysértés: rendelet 7.§ alapján az elkövetés módja: települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el. Eljáró hatóság: jegyző. Büntetés:100.000-ig terjedő pénzbírság, vagy 20.000Ft-ig terjedő helyszíni bírság. -->erdőrendészeti szabálysértés: rendelet 122.§ alapján az elkövetés módja természetvédelmi területnek nem minősülő erdőterületre, fásítás területére törmeléket, szemetet vagy más, oda nem való anyagot hord. Eljáró hatóság: jegyző. Büntetés:60.000 Ft-ig terjedő pénzbírság. Mindegyik esetben a büntetés átváltoztatható elzárásra, vagy a büntetés helyett alkalmazható intézkedés lehet: elkobzás, figyelmeztetés. Az első szabálysértés, a természetvédelmi egyértelműen a védett területekhez kötődik, az ott elkövetett illegális hulladék lerakást tudja szankcionálni. Ezt jól egészíti ki a negyedik szabálysértés, ami viszont kizárólag a nem védett erdőkben történő hulladék elhagyást bünteti. A második, a környezetvédelmi szabálysértés egy általános jellegű megfogalmazást tartalmaz, így minden egyéb esetre jól alkalmazható, amikor a környezetet szennyezik. A harmadik pedig a közterületen történő elhelyezést hivatott büntetni, ez a közterület azonban lehet bármilyen, így erdő vagy védett terület is. A környezetvédelmi szabálysértést szabályozó paragrafus a különböző környezetkárosító magatartások általános keretnormáját határozza meg, melynek tartalmát részben a környezetvédelmi törvény, részben az építési törvény tölti ki. A lényeg, hogy ez a szakasz általánosan bünteti az összes, a környezetet károsító magatartást, köztük a hulladék jogellenes elhagyását is. Általános érvénnyel alkalmazható az illegális hulladéklerakásra, mint a környezetet szennyező tevékenységre.
pécelinfo.hu  hírek
Ma 2024. Május 24., Péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.
facebook pécelinfo twitter pécelinfo Kövesd a pécelinfo-t a facebookon,  a twitteren és az ask.fm-en!